Cyklus přednášek o asijské kultuře
2020
Brněnští otaku, z. s.
22736051
spolek
9/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
16 000 Kč
projekt
23 000 Kč
16 000 Kč
20
21
3
24