Umělci města Brna - taneční ztvárnění děl
2020
Ing. Petra Chaloupková
88507793
OSVČ
5/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
59 500 Kč
projekt
88 000 Kč
59 500 Kč
20
19,34
3
22,34