A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
2020
VERBUM ET MUSICA, spolek
70853371
spolek
2/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
50 000 Kč
projekt
129 000 Kč
75 500 Kč
20
20,34
3
23,34