Kulturní mozaika pro Brno
2020
Plán B, z.s.
26517230
spolek
1/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
64 000 Kč
činnost
108 900 Kč
64 000 Kč
20
20
3
23