Přehled dotací statutárního města Brna
Pop Messe 2020
2020
Pop Messe s.r.o.
08714541
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
6 000 000 Kč
projekt
12 380 000 Kč
6 000 000 Kč
x
x
x
x