Výstava insignií a archiválií brněnských univerzit
2019
Moravské zemské muzeum
00094862
příspěvková organizace
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
500 000 Kč
projekt
1 150 000 Kč
500 000 Kč
x
x
x
x