Brno město hudby / Brno Music Friendly City (dofinancování)
2019
C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o.
26230666
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
260 000 Kč
projekt
1 021 000 Kč
260 000 Kč
x
x
x
x