Oratorium sv. Ludmila Antonína Dvořáka
2019
Marie Urbánková
68766343
OSVČ
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
100 000 Kč
projekt
900 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x