Bacha na Mozarta ! - dofinancování
2019
Czech Ensemble Baroque, z.s.
22674209
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
190 000 Kč
projekt
3 062 000 Kč
190 000 Kč
x
x
x
x