Vachův sbor moravských učitelek - Činnost v roce 2019
2019
Vachův sbor moravských učitelek
18827993
spolek
86/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
103 000 Kč
činnost
248 000 Kč
173 000 Kč
15
17,67
1
18,67