Výstava Pakui Hardware
2019
POLANSKY GALLERY s.r.o.
24238082
s.r.o.
31/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
50 000 Kč
projekt
255 000 Kč
110 000 Kč
15
15
1
16