Přehled dotací statutárního města Brna
Perly raného klasicismu
2019
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
22859381
spolek
76/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
15 000 Kč
projekt
91 000 Kč
63 000 Kč
15
15
1
16