Poslední triumfy
2019
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
22859381
spolek
75/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
69 000 Kč
48 000 Kč
15
14,67
1
15,67