14. Dílna pro nejmladší skladatele 2019
2019
Sdružení Q, z.s.
41600614
spolek
72/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
199 000 Kč
10 000 Kč
15
19
1
20