Rytíři nebes - 68.noční stíhací peruť RAF
2019
ÚSTAV K 2001, z. ú.
04810872
ústav
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
500 000 Kč
projekt
1 020 000 Kč
500 000 Kč
x
x
x
x