Přehled dotací statutárního města Brna
Letní scény Divadla Bolka Polívky 2019
2019
DBP, s.r.o.
44961871
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
900 000 Kč
projekt
3 800 000 Kč
900 000 Kč
x
x
x
x