MORAVIA BRASS BAND v Brně
2019
Prokoncert z.s.
06147020
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
200 000 Kč
projekt
890 000 Kč
300 000 Kč
x
x
x
x