Brněnská muzejní noc 2019 - centrální propagace a vytvoření nových webových stránek
2019
Moravská galerie v Brně
00094871
příspěvková organizace
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
250 000 Kč
projekt
383 000 Kč
250 000 Kč
x
x
x
x