Zajištění hostování opery Národního divadla v Brně v Oper Leipzig
2019
Moravská zemská knihovna v Brně
00094943
příspěvková organizace
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
1 000 000 Kč
projekt
2 655 000 Kč
1 000 000 Kč
x
x
x
x