Literární výstava "Milan Kundera: Dílo"
2019
Moravské zemské muzeum
00094862
příspěvková organizace
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
100 000 Kč
projekt
1 000 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x