Dotace na celoroční činnost
2017-2021
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
o.p.s.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
25 000 000 Kč
činnost
149 000 000 Kč
25 000 000 Kč
x
x
x
x