Výstavní projekt AVANT GARDE
2017-2018
Profil Media, s.r.o.
25726501
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
8 270 000 Kč
projekt
22 400 000 Kč
12 068 000 Kč
x
x
x
x