Mezinárodní folklorní festival Brno
2017-2021
Sdružení přátel folkloru v Brně z.s.
00487856
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
5 080 000 Kč
projekt
7 760 000 Kč
5 300 000 Kč
x
x
x
x