Měsíc autorského čtení 2015
2015
Větrné mlýny s.r.o.
29279194
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
250 000 Kč
projekt
1 242 000 Kč
500 000 Kč
x
x
x
x