Brněnská muzejní noc 2015
2015
Moravská galerie v Brně
00094871
p.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
90 000 Kč
projekt
650 000 Kč
150 000 Kč
x
x
x
x