Mezinárodní jazzový festival JAZZFESTBNO 2015
2015
JAZZFESTBRNO, o.p.s.
27028194
o.p.s.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
850 000 Kč
projekt
6 500 000 Kč
1 500 000 Kč
x
x
x
x