Provozní náklady (celoroční činnost)
2015
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
o.p.s.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
2 000 000 Kč
činnost
29 300 000 Kč
4 900 000 Kč
x
x
x
x