Vydávání Časopisu Matice moravské
2014-2016
Matice moravská
60553987
spolek
3023/4/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
105 000 Kč
projekt
843 000 Kč
365 000 Kč
15
17,50
x
17,50