Přehled dotací statutárního města Brna
AMADEUS
2014-2016
Parnas, občanské sdružení
44990367
spolek
3036/4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
240 000 Kč
projekt
1 305 000 Kč
240 000 Kč
15
19,76
x
19,76