Hudebné nešpory v Červeném kostele
2014-2016
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I
49467964
c..o.
3011/4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
60 000 Kč
projekt
345 000 Kč
150 000 Kč
15
15,45
x
15,45