Jan Rajlich: Brno - hlavní město grafického designu - I. fáze
2019
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
23/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
200 000 Kč
projekt
647 000 Kč
405 000 Kč
15
16,67
0
16,67