Přehled dotací statutárního města Brna
Folklórní majáles
2014-2016
Sdružení přátel dětského folklórního souboru Jánošíček Brno, o.s.
68687176
spolek
3039/4/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
45 000 Kč
projekt
240 000 Kč
120 000 Kč
II. kolo
14,00
x
14,00