výstava a publikace Vladimír Boudník
2019
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
22/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
80 000 Kč
projekt
626 000 Kč
300 000 Kč
15
15,33
0
15,33