Cyklus výstav v Galerii 209
2014
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
1342/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
40 000 Kč
projekt
179 000 Kč
60 000 Kč
15
17,05
x
17,05