Creativ 60+, vzdělávání seniorů v oblasti současného umění II.
2014
Společnost přátel Moravské galerie v Brně
67011586
spolek
1293/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
21 000 Kč
projekt
150 000 Kč
50 000 Kč
II. kolo
14,95
x
14,95