KOMIXXX
2014
Přátelé Starého Pivovaru
22901817
spolek
1236/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
80 000 Kč
projekt
309 000 Kč
110 000 Kč
15
19,73
x
19,73