Svět bez hranic
2014
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
71239812
státní p.o.
1189/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
50 000 Kč
projekt
368 000 Kč
71 000 Kč
15
18,77
x
18,77