Brněnský Devětsil a umělecká avantgarda 20. - 30. let XX. století
2014
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
1172/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
80 000 Kč
projekt
600 000 Kč
150 000 Kč
15
18,86
x
18,86