Den architektury 2014
2014
"KRUH"
26537389
spolek
1134/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
40 000 Kč
projekt
68 900 Kč
62 600 Kč
15
19,59
x
19,59