INTROSPEKCE 2014 - pokračování mapování nastupující generace architektů s vazbou na město Brno
2014
"4AM"
22869379
spolek
1005/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
35 000 Kč
projekt
100 000 Kč
50 000 Kč
15
19,64
x
19,64