Mezinárodní baletní soutěž USA 2014
2014
Švábenská Hana
x
FO
1311/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
40 000 Kč
projekt
90 000 Kč
50 000 Kč
15
16,91
x
16,91