Přehled dotací statutárního města Brna
Organizace festivalu Natřikrát
2014
"Natřikrát, občanské sdružení"
27007162
spolek
1201/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
63 000 Kč
činnost
485 000 Kč
150 000 Kč
II. kolo
14,91
x
14,91