Audiovizuální kabinet
2014
Větrné mlýny s.r.o.
29279194
s.r.o.
1337/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
230 000 Kč
65 000 Kč
15
17,67
x
17,67