Zeno Kaprál - Uvnitř vně
2014
Reiner Martin (nakladatelství Druhé město)
47384816
OSVČ
1242/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
131 000 Kč
40 000 Kč
15
15,95
x
15,95