Petr Hrbáč - Tancovačka na předměstí
2014
Reiner Martin (nakladatelství Druhé město)
47384816
OSVČ
1241/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
157 000 Kč
40 000 Kč
15
15,00
x
15,00