Jiří Kratochvil - Bleší trh
2014
Reiner Martin (nakladatelství Druhé město)
47384816
OSVČ
1240/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
20 000 Kč
projekt
187 000 Kč
30 000 Kč
15
17,86
x
17,86