Kniha jako divadlo / ilustrovaná poezie pro děti/
2014
Jirásková Marie, MgA. Ph.D.
CZ 6453062396
OSVČ
1113/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
186 000 Kč
30 000 Kč
15
16,82
x
16,82