Provozní náklady Čítárny u čerta s knihou Brno
2014
Čítárna u čerta s knihou Brno
26666634
spolek
1056/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
činnost
188 000 Kč
80 000 Kč
15
10,36
x
10,36