ZOOOM!
2014
Analphabet Books
26681501
spolek
1016/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
20 000 Kč
projekt
123 000 Kč
20 000 Kč
15
17,91
x
17,91