Udržení a oživení místních tradic, zvyků a slavností
2014
"W alternativa"
48511030
spolek
1349/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
činnost
40 000 Kč
20 000 Kč
15
15,68
x
15,68